*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

☆☆آویــــــــــــــــسا☆☆
☆کانالے با ابعاد شعر ومتن وموسیقے


☆متن ھای معنے دار وقشنگ


@Aviissaa


☆کانال مارابہ دوستان خود معرفے کنید

[ یکشنبه 23 خرداد 1395 ] [ 10:23 ق.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ نظرات() ]