*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

یِـه مــــــٌدَتْ میخـوام وِل کٌـَنم زِنـدِگْی رٌو بِزارَم کِنار


یِـه مــــــٌدَتْ میخـوام وِل کٌـَنم زِنـدِگْی رٌو بِزارَم کِنار

 عِشـــ♥ــق و دیونِـــگی رٌو چِشــــام و رو اٌونی کِه میخوام بِـــبَندَم

 یـِه مٌدَت با هیـْچی با هیشْکـینـَخَنــ☺ــدم

یِه مٌدَت میخــوام لَنـــــگِ چیــزی نَباشَم

هَــراسون و دِلتَنــــگِ چیـزی نَباشَم بِتَرسَــــن هَمه آدَما اَز مَنــی که قَراره یِه مٌدَت بِشَــم

 یِکـــ☝ـــی دیگِه یِکَم فٌرصَـــــت و اِستِـــــراحَت میخْوام☝

یـِه شـــــَب خــواب شْیــرین و راحَـت میخْوام میخْوام
 بَچـــــــه شَم باز تو ایْن سِــن و ســال یِه مٌدَت جٌدا شَم اَز ایْن حــــِسٌ و حـــٰالتٌو

 میدونی اَحـــــــوالِ خٌــوبی نَدارَم غــــــٌروبَم،سٌکـــوتَـم،گٌمـــَم،بیقــــــَرارَم


واسه اینکهِ خورشیـــ☀ـــدِ چِشمــــــام بِتابه یِه مٌدَت بایَد بی تَوَقٌف بِبــــــــارَم⚡☔

بِـبَخشید کِه آروم نِمیـگیرَم اَز عِشـــــق گٌریزونَم اَز خَــــــنده و سیــرَم اَز عِشـــــق


[ جمعه 11 مهر 1393 ] [ 02:35 ب.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ نظرات() ]