*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

منه لَعنتی گُم شُدم!کُجـــا میـــره این جاده ی لَعنتی کـــُجا میرسَم آخره این مَسیر

کــُجایی کـــِ راه و نِشونَم بدی بیا لَعنتی رَدپام و بگیــــــــــر

برای خُدا هم شُده رَحم کُن منو توی این جاده تَنها نَذار

برای یه لحـــظه به مَــــن فکر کُن مَــــنه لَعنتی رو به خاطر بیار

یه چیزی بگو راهَمُ و ساده کُن منه لَعنتی گُم شُدم، گُم شدم

تویی اون که داره صدا میزنه تو یا دُچار تَوهم ُشدم

یه لحظه خودت رو نشونَم بده خَلاصم کُن از التهاب کَویر

دیگه پای رَفتن نَمونده بَرام رِفاقت کُن و رَده پام و بگیر

منو با خودت سمت فَردا بکش نجاتم بده از شَب خَط خَطی

منو توی قلبت قَرنطینه کُن به دادم برس لَعنتی، لَعنتی


 دانلـــــود آهنگ

[ شنبه 29 شهریور 1393 ] [ 03:17 ب.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ نظرات() ]