*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

تنـــــــد و آهســته چـــــه فرقـــــی دارد ...!؟

تنـــــــد و آهســته چـــــه فرقـــــی دارد ...!؟

تــــــو بـــــه هـــــر جور دلـــــت خواســـــت بـــــیا ...

مثـــــل سهـــــراب دگـــــر ، 

جنـــــس تنهایـــــی مـــــن چینــی نیســـــت ...

کـــــه تـــــرکـــــ بـــــردارد ...!

مثـــــل آهــــن شـــــده اســـــت ...

" تـــــو فقـــــط زود بیـــــا " ....................![ دوشنبه 25 فروردین 1393 ] [ 11:26 ق.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ نظرات() ]