*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

بــــه سلامتــــی مــــردی...

بــــه سلامتــــی مــــردی كــــه از زیــــر گــــذر می گذشــــت ...

درخــــونه بــــاز بــــود تــــوی خونــــه را نگــــاه نكــــرد ...

اگــــرم نگــــاه كــــرد گُلــــی را ندیــــد ...

اگــــرم دیــــد اونــــو نچیــــد ...

اگــــرم چیــــد پـَـــرپـَـــرش نكــــرد ...

سعیداقبالی[ سه شنبه 12 فروردین 1393 ] [ 06:17 ب.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ نظرات() ]