*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

...


نمیدانـــــم گُنـــــاهِ توستـــــ ،

یـــــا

عیبــِـــ چِشمهـــــایِ مَـــــن ؟!

اینکـــــه 

بَعـــــد از " تــــــ♥ـــــــو "

تَمـــــامِ عالَـــــم از چَشمــَـــم اُفتاده اَنـــــد ......!
[ دوشنبه 30 دی 1392 ] [ 05:25 ب.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ نظرات() ]