*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

سهراب سپهری

زندگی یافتن سکهء ده شاهی در جوی خیابان است.

زندگی<<مجذور>> آینه است.

زندگی گل به توان ابدیت،

زندگی<<ضرب>> زمین در ضربان دل ما،

زندگی <<هندسهء>> ساده و یک سان نفسهاست.


هر کجا هستم، باشم،

آسمان مال من است.

پنجره،فکر، هوا ،عشق، زمین مال من است.

چه اهمیت دارد 

گاه اگر می رویند

قارچ های غربت؟من نمیدانم 

که چرا می گویند: اسب حیوان نجیبی است،کبوتر
                                             
 زیباست.
                                             
و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست.

گل شبدر چه کم از لالهء قرمز دارد.
     
  چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.

واژه ها را باید شست.

واژه باید خود باد،واژه باید خود باران باشد.


[ یکشنبه 12 خرداد 1392 ] [ 06:21 ب.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ نظرات() ]