*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

!!!

وقتـــی دلـــت گــرفتـــه ،

وقتـــی غمگینـــی،

وقتـــی از زنـــدگـــی سیــــری ...

حـــواستـــو خیلـــی جمـــع کـــن چـــون طعمــــۀ خــوبـــی هستــــی ![ جمعه 30 فروردین 1392 ] [ 11:01 ق.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ *یادگار دلی*() ]