*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

بر بـــــــاد رفته!!!!!!


من هیچ وقت در زندگی آدمی نبودم که قطعات شکسته ظرفی را با

حوصله زیاد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فریب بدهم که این

ظرف شکسته همان است که اول داشته ام .

آنچه که شکست شکسته و من ترجیح می دهم که در خاطره خود

همیشه آن را به همان صورتی که روز اول بود حفظ کنم تا اینکه آن تکه ها

را به هم بچسبانم و تا وقتی زنده ام آن ظرف شکسته را مقابل چشمم ببینم[ جمعه 24 شهریور 1391 ] [ 05:53 ب.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ *:.*:.یادگاری دوستام.:*.:*() ]