*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

جملات احساسی


چند روزیست مدادرنگی هایم تکلیف خود را نمیدانند...
اسمان را کبود میکشند ...
برگ هارا زرد...
چراغ های شهر را خاموش...
و دنیارا ...
سیاهی مطلق
 

نالیدن مختص دردهای کوچک است، درد که بزرگ باشد لال می شوی..!


دلت را محكم بچسب رفیق

آدمها آنقدر انصاف ندارند

كه

زیر پایت را خالی نكنند...

... .....


کودکی ام را دوست داشتم.

روزهایی که به جای دلم

سر زانوهایم زخمی بود ...  


من از کــــــــــــــــوچ پرندگان اموختم ،

هـــــــــوای رابطه که ســـــــــــــــرد شد ،

باید گذاشت و رفـــــــــــــــــــــــت … !!!!!!

 ............................

هر چقدر

عطـــرت را عوض کنی

باز هم تنـــت،
...
بوی کثیف خیـــانت را میدهد

عزیز لعنـــتی ام

...........................

هَـمیشه بـآید کَسـی باشدکـــہ مــَعنی سه نقطه‌هاے انتهاے جمله‌هایَتـــ را بفهمدهَـمیشه بـآید کسـی باشدتا بُغض‌هایتــ را قبل از لرزیدن چـآنه‌ات بفهمد ...

 ......................

مـــات شــدم از رفـتنت هیــچ مـیز شطـرنجی هـم در مــیان نـــبـود ! ایـن وســط فــقط یـک دل بـــود ...کـه دیگــر نـیست ...!!!

 ...................................

فکــر می کــردم
در قلب تــ ـــو
محکومم به حبــس ابد !!
به یکبــاره جــا خــوردم
وقـــتی
زندان بان برســـرم فریــآد زد:

هــی..
تــو
آزادی!
.
و صـــدای گامهای غریبه ای که به سلـــول من می آمـــد . . .

 .....................

دلم به بهانه همیشگی گریست، بگذار بگرید تا بداند هر آنچه خواست همیشه نیست

 .....................

یك،همیشه یك است.شایددرتمام عمرش بیشترازیك نباشد،امابعضى وقتهامیتواندخیلى باشد.مثل یك عمر،یك آشنایى،یك خاطره،یك دوست مهربونى مثل تو

 ....................

قلمی خواهم ساخت از نی باغ بهشت ، جوهر از شیشه ی ذات ، کاغذ از صفحه دل ، نور از شمع حیات ، تا بنویسم همه جا نامزیبای تو را...
                         ......................          


[ دوشنبه 20 شهریور 1391 ] [ 01:19 ق.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ *:.*:.یادگاری دوستام.:*.:*() ]