*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

هیچ گاه...

هیـــــچ گاه 

به خاطـــــر "هیـــــچ کـــــس" ؛

دســـــت از "ارزشــــهایت" نکـــــش !

چــــون ....

زمانــــی که اون فـــــــرد از تــــو دســـــت بکشــــد ،

تــــو مــــی مانـــی و یـــک "مـــن " بــــــی ارزش

[ شنبه 18 شهریور 1391 ] [ 03:34 ب.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ *:.*:.یادگاری دوستام.:*.:*() ]