*:.*:.یادگــــــــــــــــار دلیــــــــــــــــــ*:.*:.

پُـراز اشکــــم ولی میخنــــدم به سختی... به قــــول فروغ که میگفــت: شهامتــــــــ میخواهد ســــردباشی وگرم بخنــــدی ....!

دنیای من...

 

گفــت : با مــــــادر یه جمـــله بســـاز

 

گفتــم: من با مــادر جمله نمیســازم ،

 

دنیــــــــامو می سازم ...

 

گوشهایم را می گیرم و چشم هایم را می بندم...زبانم.....زبانم را گاز می گیرم...

ولی نمی شود.....نمی شود...خدااایا چقدر دردناک است....فهمـــــــــــیدن

 

 [ چهارشنبه 15 شهریور 1391 ] [ 09:16 ق.ظ ] [ ●•٠ R€₣€Ħ₳ ٠•● ] [ *:.*:.یادگاری دوستام.:*.:*() ]